///Trešnė ‘Generoliška’ (Prunus avium) – Kaina 15,00 €