///Slyva „Stanley” (vidutinio ankstyvumo) (Prunus domestica) – Kaina 15,00 €