///Slyva „Skoroplodnaja” (ankstyva) (Prunus domestica) – Kaina 15,00 €