////Mejerio alyva skiepyta „Palibin” (Syringa meyeri) – Aukštis 70 cm – Kaina 28,00 €