///Europinis kukmedis (Taxus baccata) – Aukštis 60cm – Kaina 6 €