///Baltažievė Pušis (Pinus heldreichii) – Aukštis 20 – 25 cm – Kaina 25,00 €