///Tarpinis kukmedis ‘Farmen’ (Taxus x media) – Aukštis 60 cm – Kaina 12,50 €