///Kalninė Pušis ,,Frank” (Pinus mugo) – Kaina 35,00 €