Lotyniškas pavadinimas – Cotinus coggygria

Sodinuko aukštis 30 cm

Detalus sodinuko aprašymas šiuo metu ruošiamas