///Europinis kukmedis ‘Stricta Viridis’ (Taxus baccata) – Aukštis 90cm – Kaina 39 €