///Baltažievė Pušis ,,Satellit” (Pinus heldreichii) – Aukštis 150 cm – Kaina 285,00 €