///Kalninė Pušis ,,Mughus” (Pinus mugo) – Kaina 13,00 €