Lotyniškas pavadinimas – Cotinus coggygria

Sodinuko aukštis 80 cm

Detalus sodinuko aprašymas šiuo metu ruošiamas